Avantprojecte de llei de mesures urgents de sostenibilitat ambiental i turística per a l'illa de Formentera

Avantprojecte de llei de mesures urgents de sostenibilitat ambiental i turística per a l'illa de Formentera (febrer 2018)

Avantprojecte de llei de mesures urgents de sostenibilitat ambiental i turística per a l'illa de Formentera (juny 2018)