Aprovació inicial del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera

Aprovació inicial del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera