Proposta de regulació d'entrada, circulació i estacionament de vehicles

Proposta de regulació d'entrada, circulació i estacionament de vehicles

Informe tècnic que determini el sostre de vehicles a l'illa de Formentera