• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant Tenders History
Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 C08/2017 Projecte bàsic i d'execució "Adequació de local per a activitat administrativa a C. de Mallorca, Sant Ferran (Formentera)" 24894
2 C12/2015 Projecte de remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli des Pujols a l’illa de Formentera 29425
3 C08-2013 "Subministrament de materials per al sistema d'identificació i numeració dels habitatges disseminats i punts geogràfics específics de l'illa de Formentera". 31607
4 C5/2012 Explotació del bar del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera 34001
5 Anunci autorització per a l'explotació del bar cafeteria annexe al camp de futbol 33701
6 C08/2011 Anunci de l'encomana de gestió de l'obra "Acondicionament Carretera PM 820-2" 48097
7 C16-2011 Gestió Escola Municipal de Tennis de Formentera 47343
8 C6/2011 Anunci adjudicació "Gestió del Centre de descontaminació de vehicles fora d'ús " 33442
9 C3/2010 Anunci formalització contracte "Adquisició d'una oficina mòbil per a la Policia Local 33376
10 C10/2011 Construcció de pistes de tennis i pàdel annexes al camp de futbol de Formentera 33689
11 CFd2/2011 Anunci licitació "Subministrament de clorur d'octadecyltrimethylammonium" 33840
12 C11-2011 Anunci exposició projecte "Construcció d'edificacions annexes pistes de tennis i pàdel" 33974
13 C11/2011 Obra "Construcció d'edificacions annexes a les pistes de tennis i pàdel" 33640
14 Anunci adjudicació del contracte del "Subministrament d'equipament per a educació vial" 33273
15 C03/2011 Anunci adjudicació subministrament "D'un Tractor i una trituradora de Pedra" 33705
16 C5/2011 Licitació del subministramnet "Compra de maquinària esportiva pel poliesportiu de Formentera" 32706
17 C6-2011 Anunci licitació "Explotació del centre de descontaminació de vehicles" 33545
18 Anunci Exposició Publica Projecte bàsic i d'execució i estudi de seguretat i salut per a la construcció de pistes de tenis i paddel annexas al camp de futbol de Formentera 29314
19 P3/2011 Anunci adjudicació servei campanyes publicitàries en mitjans electrònics 32122
20 P2/2011 Anunci adjudicació servei campanyes publicitàries en l'àmbit europeu 32198
21 P1/2011 Anunci adjudicació servei campanyes publicitàries en l'àmbit nacional 32420
22 Correció anunci exposició "Projecte Rehabilitació ferm PM 820-2 La Savina-Es Pujols" 33118
23 C15/2011 MIllora de paviment i infraestructures al C/Tarragona a Sant Ferran 34110
24 Correció del Projecte acondicionament ferm PM 820-2 entre La Savina i Es Pujols 33401
25 Anunci exposició projecte rehabilitació ferm la Savina- Es Pujols 32801
26 C21/2010 Anunci adjudicació "Ampliació IES Marc Ferrer de Formentera 31163
27 C11/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Instalación de placas solares térmicas en la piscina municipal de Formentera" 28049
28 C20/2010 Anunci licitació definitiva per a la "Redacció del projecte de regulació de fondejos i direcció del'obra" 31732
29 C13/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Clausura de l'abocador de residus no perillosos de l'abocador de es Cap de Barberia" 27902
30 C14/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte del servei "Redacció projecte bàsic i d'execució per a la millora d'infraestructures al nucli urbà de La Savina" 27832
31 C21/2010 Memòria I.E.S. Marc Ferrer" 30771
32 C16/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte "Compra d'un local polivalent al nucli urbà del Pilar de la Mola" 31231
33 C18/2010 Anunci d'Adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Complementació d'infraestructures al carrer Sant Antoni de Sant Francesc" 26095
34 C12/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Construcción de Centre de descontaminació de vehícles fora d'ús" 29441
35 CFD1/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Pavimentació i Soterrament de linies Camí Ophiusa-Can Simonet" 29740
36 CFD2/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Pavimentació i soterrament de línies d'electricitat i telefonia del Camí de Can Vicent Costa" 28105
37 C12/2010 Anunci exposició pública del projecte de l'obra "Construcción de centro de descontaminación de vehículos fuera de uso" 29710
38 C13/2010 Anunci exposició pública del projecte de "Clausura de s'abocador de residus no perillosos des cap de Barberia" 31376
39 C18/2010 Anunci exposició pública del projecte de l'obra "Completació d'infraestructura del carrer de Sant Antoni al nucli urbà de Sant Francesc" 28556
40 C6/2010 Anunci adjudicació definitiva del servei "Redacció del projecte de peatonalització i instal·lacions al carrer Rocaplana i plaça Europa" 27876
41 C40/2009 Anunci adjudicacio definitiva del servei "Direcció d'obra de la construcció d'un aparcamant soterrat a la plaça Europa d'es Pujols 25644
42 C15/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Execució d'infraestructures elèctriques" 28132
43 C5/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Substitució de canalitzacions d'aigua al carrer de Sant Joan de Sant Francesc" 25512
44 C4/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Substitució de canalitzacions d'aigua al Camí de Dalt de Porto Salè" 26096
45 C10/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte del subministrament "Adquisición de un punto limpio móvil" 28131
46 C1/2010_Anunci d’adjudicació definitiva del contracte de servei Redacció del Projecte Flipper 2ª fase 27753
47 C7/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Rehabilitació del ferm del Camí Vell de la Mola" 28126
48 P2/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte del servei "Organització, planificació i execució de la I Volta a Formentera en BTT" 25895
49 C41/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte "Subministrament i instal·lació de mobiliari d'arxiu" 28137
50 P03-2010 Anunci d'Adjudicació Definitiva del contracte del servei per "L'organització, planificació i execució de la III Setmana de Fotografia Submarina de Formentera" 25515
51 P01/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte del servei per a "L'organització, planificació i execució de la I Volta a Formentera en Kayac" 27819
52 P2/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte del servei "Promoció de l'illa turística de Formentera en l'àmbit europeu" 26820
53 P1/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte del servei "Promoció turística de l'illa de Formentera en l'àmbit estatal" 26719
54 C31/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Millora de paviment i infraestructures dels carrers Sant Jaume i Salou" 25630
55 C30/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Construcció d'aparcament soterrat a la Plaça Europa, Es Pujols" 26935
56 C29/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Dotació d'infraestructures de canalitzacions al nucli urbà des Caló" 26193
57 C28/2009 Anunci Adjudicació definitiva del contracte del servei "Redacció Projecte bàsic i d'execució de l'obra soterrament de contenidors, 2n fase" 25578
58 C38/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de l' obra "Construcció d'accés a l'hospital de Formentera des de la carretera PM-820" 25732
59 C39/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del servei "Redacció projecte europeu Flipper" 30025
60 C24/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Dotació d'infraestructures al nucli urbà del Pilar de la Mola" 29406
61 C25/2009 Anunci d'adjudicació definitiva de contracte de l'obra "Peatonalització i millora d'infraestructures dels carrers Passeig Llaud verd, Arxiduc Lluis Salvador, C. Eivissa i C. Isidor Macabich" 27568
62 C23/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Construcció d'edificacions annexes al recinte del camp de futbol" 26629
63 C21/2009 Anunci Adjudicació Definitiva del contracte de l'obra "Adequació de l'edifici destinat a Parc de Bombers" 28032
64 C22/2009 Anunci Adjudicació Definitiva del contracte de l'obra "Construcció d'una pista d'atletisme al recinte del camp municipal de futbol" 25612
65 C26/2009 Anunci Adjudicacio Definitiva del contracte de l'obra "Reforma del centre artesà i cultural polivalent, Antoni Tur Gabrielet" 26061
66 C19/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte "Subministrament de tres vehícles per a la Policia Local" 31018
67 C27/2009 Anunci d'Adjudicació Definitiva del contracte de l'obra "Ampliació de l'escoleta infantil Sa Miranda en Sant Francesc, Formentera" 25681
68 C11/2009 Anunci de l'adjudicació definitiva del contracte de “Subministrament, instal·lació i manteniment de catorze marquesines, així com la concessió de la seva explotació publicitària” 25153
69 C08/2009 Anunci de l'adjudicació definitiva del contracte de subministrament de "Quatre lots de maquinària nova/seminova per a la reparació de camins" 25551
70 C03/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte del subministrament d'una "embarcació pneumàtica semirrígida" 29131
71 C10/2009 Anunci adjudicació definitiva, Lot 62 "Explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del terme municipal de formentera, període 2009-2012" 25221
72 C13/2009 Anunci d'adjudicació definitiva de la "Campanya de publicitat per a la promoció de Formentera en mitjans de televisió de Catalunya" 25295
73 C12/2009 Anunci d'adjudicació definitiva de la "Campanya de promoció en mitjans de ràdio i televisió nacionals" 27937
74 C16/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de servei "Servei Públic de gestió dels accessos i zones d'estacionament a una part del Parc Natural de Ses Saliens, mitjançant procediment negociat sense publicitat" 27279
75 C10/2009 Anunci adjudicació definitiva "Explotació per tercers dels serveis de temporada en el litoral del terme municipal de Formentera, període 2009-2012" 27323
76 C09/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte del "subministrament d'una màquina biotrituradora" 27964
77 C05/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Execució de reductors de velocitat a l'illa de Formentera" 29681
78 C6/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del Contracte de l'Obra "Substitució del tram de la xarxa de clavegueram a l'Avinguda Mediterrània, a la Savina (Formentera)" 25501
79 C2/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de serveis per a la "Creació del catàleg de patrimoni Cultural de l'illa de Formentera" 25466
80 Anunci d'adjudicació definitiva "Rehabilitació del ferm de carreteres, 4 lots" 29944
81 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de subministrament d'un camió amb grua i elevador 28141
82 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de serveis "Implantació del projecte Formentera Modernitza d'adequació a la llei d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics" 24945
83 C20/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de "Subministrament d'un camió grua per a la retirada de vehicles" 29097

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1