• Català
  • Castellano
  • English

La proposta de regulació d’entrada de vehicles es presenta davant el Consell d’Entitats

foto-consell-entitats 6-de-mar2Anit es va celebrar una sessió extraordinària del Consell d'Entitats que tingué lloc a partir de les 20.00 hores a la Sala de Plens del Consell de Formentera. El conseller de Mobilitat Rafael González, va explicar la proposta de regulació d'entrada, circulació i estacionament de vehicles a Formentera, derivada de l'aplicació de la Llei per la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera, aprovada pel Ple del Parlament el passat 29 de gener.

El president del Consell, Jaume Ferrer, va fer un repàs de totes les passes que s'han fet des que al setembre 2014 el Consell Entitats va demanar la regulació de l'entrada de vehicles a Formentera, fins al dia d'ahir en què es va presentar la proposta davant el mateix Consell d'Entitats. Les entitats varen demanar una setmana de temps per poder explicar la proposta als seus socis, i la pròxima setmana el Consell d'Entitats es tornarà a reunir per aclarir dubtes i escoltar les opinions dels representants de les entitats.

Període d'aplicació i taxa
El període d'aplicació per aquest primer any serà pels mesos de juliol i agost. Els vehicles que pagaran taxa seran només els dels visitants de fora de les illes, que hauran d'abonar 1 euro al dia en el cas dels cotxes, i 50 cèntims en el cas de les motocicletes. "Aquesta és una quantia simbòlica per veure el funcionament del sistema aquest primer any”, segons el conseller de Mobilitat.

Els vehicles híbrids dels visitants de fora de les illes estaran bonificats al 50% i els elèctrics bonificats al 100%. Tampoc pagaran taxa, els residents de Formentera, els propietaris d'una segona residència a l'illa, els residents a Eivissa que treballen a Formentera, els vehicles de lloguer autoritzats, els vehicles de visitants residents a Eivissa, Menorca o Mallorca i els vehicles històrics associats a clubs de vehicles clàssics.

També estan exemptes de pagament les Persones amb Mobilitat Reduïda, els vehicles oficials, els de serveis d'interès públics, els de transport de mercaderies i la maquinària industrial.

Canal de tramitació
El canal de tramitació serà una plataforma web que es posarà en marxa la primera quinzena d'abril i que estarà adaptada a ordinadors, tauletes i mòbils perquè els visitants facin la cerca dels dies que volen venir a Formentera amb el seu vehicle i comprovin si hi ha disponibilitat. Si és així, hauran de pagar la taxa i ja tindran l'autorització. El mateix hauran de fer els residents de les illes però sense efectuar el pagament.

Pel que fa als residents de Formentera l'autorització serà la mateixa que varen treure per l'aparcament de la zona blava o verda, ja que el Consell bolcarà les dades d'aquestes autoritzacions i automàticament, si tenen autorització per l'aparcament regulat, quedaran autoritzats per entrar o sortir de l'illa, circular i estacionar lliurement per Formentera. Els que no tinguin el permís d'aparcament hauran de fer el tràmit a la mateixa web, sempre sense pagar.

Les empreses de lloguer hauran de certificar mitjançant l'OAC o OVAC la flota de vehicles que tenen, i després també accediran a la plataforma per aconseguir l'acreditació. L'acreditació serà la mateixa matrícula.

Sancions
El règim de sancions previst a la llei és dissuasiu i va de 1.001 euros a 10.001 euros. Hi haurà 4 nivells de control:

1. Control d'accessos mitjançant lectura de matrícules al port de la Savina. Un software reconeixerà si està autoritzat o no, i si no ho està saltarà un avís de vehicle no autoritzat.
2. Control de l'estacionament mitjançant la matrícula, amb els mateixos controladors de la zona blava.
3. Control de lloguer de vehicles particulars mitjançant plataformes web.
4. Control policial en la via pública.

Sostre de vehicles
Els vehicles de lloguer de les empreses de Formentera tindran un màxim de 2.700 turismes i 7.000 motocicletes autoritzades. La quota per quads, caravanes i autocaravanes és 0. El mètode d'adjudicació serà alta obligatòria del Document Responsable d'Inici d'Activitat Turística (DRIAT) i l'adjudicació es farà per ordre d'alta al DRIAT, fins esgotar la quota.

Els vehicles de visitants que podran circular per l'illa seran un màxim de 2.280 turismes i 230 motocicletes. La quota per quads, caravanes i autocaravanes és 0. El mètode d'adjudicació serà per ordre de petició fins a esgotar la quota.

Els vehicles de visitants residents a Eivissa serà de 220 turismes i 20 motocicletes. La quota per quads, caravanes i autocaravanes és 0. El mètode d'adjudicació serà per ordre de petició fins a esgotar la quota.

Disposició transitòria per l'any 2019
A més, la llei preveu una disposició transitòria per aquest primer any d'aplicació. Els vehicles de visitants i visitants residents a Eivissa, els titulars dels quals disposin d'una reserva, d'allotjament a l'illa i/o vaixell amb destinació a Formentera, prèvia a l'aprovació i publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) del present acord; tindran autorització per accedir a l'illa, circular estacionar a la via pública encara que en el moment de fer la sol•licitud la quota de vehicles estigui esgotada.

La resta de categories de vehicles queden exemptes de limitació, com per exemple, la dels residents de Formentera, o vehicles d'emergències, excepte la dels propietaris d'una segona residència que per Llei queden limitats a un vehicle per propietari. Si la proposta és ratificada pel Consell d’Entitats i aprovada al Ple de març, el Consell de Formentera farà una gran campanya de difusió de la mesura pionera a tot l'Estat.

Millora transport públic
El conseller també va parlar que aquesta proposta va acompanyada d'una millora en el transport públic. De fet aquesta temporada la L1 i la L2 que connecten els principals pobles de Formentera estaran coordinades per oferir serveis cada mitja hora entre la Savina, Sant Francesc i Sant Ferran on viu la majoria de la població de Formentera. També es coordinaran amb l'arribada i sortida de barques. La resta de línies es mantindran amb el que hi haurà 6 línies per "donar una alternativa als visitants i residents que vulguin fer servir el transport públic", segons va declarar Rafael González.

Consell de Formentera
Àrea de Comunicació
7 de març de 2019