• Català
  • Castellano
  • English

Es redueix la velocitat de l’avinguda de la Mola de 40 a 30 km/h dins del nucli urbà

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Mobilitat, informa que a partir de la propera setmana es reduirà la velocitat de 40 a 30 km/h a l’avinguda de la Mola dins del nucli urbà, una mesura recollida al Pla de Mobilitat Sostenible de Formentera aprovat al 2019.

El conseller de Mobilitat, Rafael González, ha assenyalat que l'Associació de veïns del Pilar havia sol·licitat al Consell la “reducció substancial de la velocitat dels vehicles” en aquesta via i que “atenent aquesta petició, contemplada al pla de Mobilitat, es pren aquesta mesura que a més anirà acompanyada de controls de velocitat mitjançant un radar mòbil”. Aquests controls de velocitat es realitzaran per part de la Policia Local en dies aleatoris.

“Amb aquesta mesura s’espera una reducció substancial de la velocitat a l’avinguda de la Mola, la principal via de la població, la qual és especialment transitada els dies de Mercat Artesà de la Mola”, ha subratllat el conseller de Mobilitat.


30 juliol de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera