• Català
  • Castellano
  • English

Finalitzada la segona temporada de la regulació de l’entrada de vehicles a Formentera

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Mobilitat, informa que el passat 31 d’agost va finalitzar la segona temporada de regulació de l’entrada de vehicles a l’illa durant els mesos de juliol i agost. Les dades registrades pel Consell de Formentera ofereixen una mitjana diària de 18.969 vehicles durant els mesos de juliol i agost, una xifra un 8 % inferior a la de l’any anterior, quan hi va haver 20.595 vehicles acreditats de mitjana.

Així, la mitjana diària de juliol va ser de 18.322 vehicles i la d’agost, de 19.616. Per tipus de vehicles i residència, la mitjana desglossada en aquests dos mesos és la següent:

_______________________________________ Juliol Agost

Mitjana

Turismes de visitants......................................... 1.891 2.073 1.982
Motos de visitants 195 203 199
Turismes de residents a Eivissa 199 220 210
Motos de residents a Eivissa 20 20

20

Turismes de lloguer........................................... 2.481 2.592 2.536
Motos de lloguer 6.720 6.720 6.720
Vehicles de residents........................................ 5.723 6.440 6.081
Altres vehicles 1.093 1.348 1.221
Total___________________________________ 18.322 19.616 18.969

---

Alta ocupació de vehicles de visitants durant el mes d’agost
En aquest segon any de regulació, s’han esgotat per primera vegada al mes d’agost les quotes de vehicles de visitants. Aquest fet s’ha produït en quatre dies d’agost: el dijous 13, el divendres 14, el dijous 20 i el divendres 21. A més, l’ocupació de vehicles de visitants ha estat superior al 95 % durant 20 dies d’agost, del dia 5 al 24 d’aquest mes.

La regulació d’entrada de vehicles de formentera.eco per aquest 2020 fixava el sostre de vehicles en 21.487, una xifra un 4 % inferior al sostre de vehicles del 2019, que va ser de 22.382.

A falta de totes les dades i conclusions definitives, que es disposaran a final d’aquest mes de setembre, el conseller de Mobilitat, Rafael González, ha assenyalat que la segona temporada d’aquesta mesura pionera a l’Estat ha estat"atípica per mor de la pandèmia; en la qual de forma general hi ha hagut menys vehicles que l’any anterior a la nostra illa, però que durant vint dies d’agost hem tengut unes altes ocupacions quant a vehicles, fins a arribar a esgotar les quotes en quatre ocasions. Fet que ens confirma que aquesta regulació és necessària per a la nostra illa".

El conseller també ha destacat “la correcta aplicació de la regulació, sense desajustos ni incidències destacables” i ha agraït "la col·laboració mostrada en tot moment per les empreses navilieres que han informat als seus clients durant aquests dos mesos i per les empreses de lloguer de vehicles pel seu compliment generalitzat de la regulació".

Per acabar, el conseller González ha informat, que una vegada es tenguin totes les dades a partir d’octubre s’iniciaran les reunions amb el sector social i empresarial de l’illa per valorar aquesta segona temporada i treballar en la temporada vinent.

8 de setembre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera