• Català
  • Castellano
  • English

C21/2010 Memòria I.E.S. Marc Ferrer"

A continuació podeu descarregar la info des dels següents enllaços:

ARQUITECTURA:
Geotècnic:

      013-10_Ampliació de l'I.E.S. Marc Ferrer-Formentera.
      013-10_Correlació.
      013-10_Dades-CTE.
      013-10_Ìndex.
      013-10_Localització.
      013-10_Penetre.
      013-10_Reportatge-FOTOD.
      013-10_Resum.
      013-10_Sondejos.

Gestió de residus:

      Estudi de Gestió de residus.

Medicions i pressuposts:

      Medicions i pressupost.
      Mesuraments i presupostos SS

Memòries:

      Memòries

Plànols:

      Llistat de plànols.
      A-1
      A-2
      A-3
      A-4
      A-5
      E-1
      E-2
      E-3
      P-1
      P-10
      P-11
      P-12
      P-2
      P-3
      P-4
      P-5
      P-6
      P-7
      P-8
      P-9
    

Plec i Plà de control:

      Plec i Plà de control

Seguretat i Salut:

      Memòria i plec SS

INSTAL·LACIONS:
 
      P210.255_Visado