• Català
  • Castellano
  • English

C14/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de la Savina, Formentera

C14/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de la Savina, Formentera

Anunci licitació
Anunci BOIB
Plec de condicions tècniques
Plec de clàusules administratives

Nota urgent
Ampliació plaç presentació d'ofertes

Nomenament mesa de contractació

Comunicació de reunió mesa de contractació

NOTA: Reunión mesa contratación lunes dia 24/11/2014 para efectuar propuesta adjudicacion contrato a las 09.00 Sala de Plenos