• Català
  • Castellano
  • English

Campanya per la igualtat: "Mateixos drets, mateixes obligacions"

Presentació de la campanyaEl Consell Insular de Formentera, la resta de consells, la Conselleria d'Afers Socials i l'Institut Balear de la Dona impulsen la campanya per la igualtat "Mateixos drets, mateixes obligacions"
La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, l’Institut Balear de la Dona i els quatre consells insulars impulsen una campanya a favor de la igualtat amb el títol “Mateixos drets, mateixes obligacions”, que aposta a través d’imatges de situacions reals per un repartiment equitatiu entre homes i dones, no només de les tasques domèstiques, sinó també del temps d’oci i dels càrrecs de responsabilitat.
A la presentació de la campanya han assistit la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, Fina Santiago; la directora de l’Institut Balear de la Dona, Lila Thomàs; la consellera de Joventut i Igualtat del Consell Insular de Mallorca, Josefina Ramis; el conseller de Família i Ciutadania del Consell Insular de Menorca, Esteve Ferrer; el director insular de Família, Antoni Anglada; i la consellera d’Igualtat del Consell Insular de Formentera, Sonia Cardona.
També hi ha participat una de les protagonistes de les imatges que il•lustren la campanya: n’Aina, directora d’una planta de formigó a Mallorca i responsable d’un equip de vuit homes.
La campanya pretén, per una banda, incitar un debat i obrir una reflexió en el si de les famílies sobre com es reparteixen les tasques domèstiques i qui gaudeix de més temps d’oci, sota el lema “Per què no?”.

Documents adjunts:
Futlletó de la campanya: "Mateixos drets, mateixes obligacions"