• Català
  • Castellano
  • English

Associació d'artesans de Sant Ferran (AASF)

Associació d'artesans de Sant Ferran (AASF)
C/ Diputat Marià Serra, 26, bxs.
Sant Francesc Xavier
formentera135@hotmail.com

Any de fundació: 2011
Finalitat: Conservar i promoure l’artesania.
Núm. Registre Formentera: 76
Secció: Economia i comerç