• Català
  • Castellano
  • English

Asoc de Vendedores con Permiso de Parada (AVAPP)

Asociación de Vendedores y Artesanos con Permiso de Parada
Apartat  de correus 1029 Sant Francesc
joelform@hotmail.com; xenials@hotmail.com

Any de fundació: 1998
Finalitat: Defensa i cooperació en la venda de mercats
Núm. Registre Formentera: 4
Secció: Economia i Comerç