• Català
  • Castellano
  • English

Asociación del mercado de segunda mano de Formentera

Asociación del mercado de segunda mano de Formentera
Vénda de sa Miranda de Cala Saona 806

Any de fundació: 2012
Finalitat: Crear un espai sociocultural de trobada de grans i petits. Potenciar la reutilització d'objectes usats, dignificar els mercats de segona mà i potenciar un consum més responsable i col·laboratiu.
Núm. Registre Formentera: 73
Secció: F. Territori i Activitats