• Català
  • Castellano
  • English
Espais visitables Far de la Mola

Far de la Mola

Espai cultural i educatiu “Far de la Mola”

Far projectat per l’enginyer Emili Pou Bonet l’any 1859 i construït a partir de 1860, va entrar en servei el 30 de novembre de 1861. L’edifici és de planta quadrada, de 20,20 metres de costat, i constava de dos habitatges, a més de les cambres pròpies de l’activitat professional dels farers i una tanca per delimitar l’espai públic.

Va ser dotat d’un aparell catadiòptric fix (de reflexió i refracció de la llum alhora) de segon ordre que produïa un senyal amb un abast de 18 milles, visible 270º des de la mar. El 1928 s’hi va instal·lar una òptica de rotació, de dotze panells catadiòptrics, que encara està en servei. El 1971 fou electrificat connectant-lo a la xarxa per il·luminar una làmpada de 3.000 watts. Compta amb dos grups electrògens de reserva.

El llum del far és situat a 11 metres de distància de la línia de costa, a 21 metres per damunt del terreny circumdant i a 158 metres d’elevació sobre el nivell de la mar. Produeix un feix de llum blanca fix amb una llampada també blanca de 0,33 segons cada 4,67 segons, amb un abast de 16 milles per a la llum fixa i de 23 milles la llampada (1 milla nàutica: 1.852 metros).

L’any 2019, gràcies a un conveni de col·laboració entre l’Autoritat Portuària de Balears i el Consell Insular de Formentera, va ser convertit en l’Espai cultural i educatiu “Far de la Mola”, que conté una exposició permanent sobre els fars, la mar i la navegació i una sala cultural polivalent.

https://www.formentera.es/ca/explorar/cultura-i-patrimoni/sala-dexposicions-i-museus/

Per saber-ne més:

Javier Pérez Arévalo, El far de Formentera (la Mola), (Editorial Mediterrània-Eivissa, 2001).

Pere Vilàs, Senyals lluminosos de les Pitiüses (Consell Insular d’Eivissa i Formentera, 1992).

Com arribar-hi:
Far de la Mola (mapa)

Far de la Mola