• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència Formentera exigirà a la Delegació del Govern que es faci càrrec del cost de la retirada de les embarcacions que arriben al litoral

Formentera exigirà a la Delegació del Govern que es faci càrrec del cost de la retirada de les embarcacions que arriben al litoral

El ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat amb el vot contrari de l'oposició una proposta plantejada per l'equip de Govern per instar a la Delegació del Govern a les illes Balears que es faci càrrec de la retirada de les embarcacions que arriben al litoral formenterer, ja que és la seva competència.

Segons ha explicat la consellera de Mobilitat i Gestió Ambiental, Verónica Castelló, en la major part de les ocasions les embarcacions que arriben a les costes de Formentera amb immigrants irregulars són abandonades i encallades a les platges, o queden a la deriva en zones de difícil accés. A més, el fet que les administracions responsables de la gestió de les barques no disposin dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva retirada “crea un greu problema mediambiental per l'abocament d'hidrocarburs i, a més, deteriora la imatge de l'illa perquè romanen abandonades molt de temps”.

Davant aquesta situació, ha continuat la consellera el Consell, en un exercici de responsabilitat institucional, s’ha anat retirant i acumulant les embarcacions a l'Àrea de Gestió de Residus des Cap, assumint un cost econòmic que no li correspon. Avui dia hi ha més de 30 d'aquestes embarcacions a l'espera de ser gestionades com a residus d'acord amb la normativa vigent.

Per això, el Ple insta la Delegació del Govern a les illes Balears al fet que assumeixi els costos reals de la retirada, el transport i la gestió dels residus de les embarcacions arribades a les costes de l'illa. També li insta que consigni les partides pressupostàries necessàries per tenir els mitjans materials i personals necessaris per a la retirada immediata de les barques en el moment de la seva arribada i abans que es trenquin en el nostre litoral. Considera a la vegada necessari que s'estableixi un diàleg entre les diferents administracions implicades per coordinar la retirada i gestió d'aquestes barques i, en cas que sigui convenient, signar un acord o conveni amb el Consell perquè aquest realment estigui autoritzat i disposi dels mitjans necessaris per continuar realitzant aquesta activitat de manera regulada i amb la consegüent contraprestació econòmica pels serveis prestats.

Finalment, el Ple instarà el Govern central i a la Unió Europea perquè Formentera sigui considerat territori de primera línia de frontera de la Unió i, per tant, que estigui dotada dels mitjans tècnics i personals necessaris per a evitar la consolidació de la ruta d'entrada irregular d'immigrants, i garantir el funcionament eficaç del Sistema Integrat de Vigilància i la correcta dotació de la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes. Així mateix, que les plantilles dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat estiguin completes, comptin amb formació específica, mitjans de prevenció i complements salarials d'insularitat adequats al cost de la vida en aquesta comunitat autònoma.

D'altra banda, l'equip de Govern del Consell Insular de Formentera ha donat compte de l'acord de la Junta de Govern pel qual es modifica la bonificació del transport regular de viatgers en bus. Segons ha explicat la consellera de Mobilitat, Verónica Castelló, el Consell eliminarà a partir de l'1 de setembre la bonificació del transport públic amb autobús als no residents. A partir d'aquesta data només els menors de 18 anys, la persones amb discapacitat, residents a l'illa i les persones que utilitzin el servei d'autobusos de manera recurrent, com els treballadors d’altres illes que es desplacen diàriament a Formentera, gaudiran d'aquesta gratuïtat.

El Consell Insular ha pres aquesta decisió davant la dificultat de poder complir els requisits imposats pel Govern d'Espanya per justificar el cobrament de 429.000 euros que se li concedeixen a Formentera en funció de la seva població empadronada per poder implantar la gratuïtat del transport.

“L'anterior equip de Govern, amb informes dels Serveis Tècnics i Jurídics varen aplicar aquesta bonificació per a tothom en les línies regulars, però no en les turístiques”, ha explicat Castelló. “El mes d'agost els Serveis Tècnics i Jurídics de la casa han alertat al nou equip de Govern que en el seu moment no es va contemplar l'increment de quilometratge i això suposa que a la fi de setembre quedi esgotada la partida econòmica reservada per a cobrir aquesta bonificació del transport públic”, per la qual cosa ha set necessari restringir aquesta bonificació i deixar-la únicament per a residents, treballadors a l'illa, menors de 18 anys i personis amb discapacitat.

El Ple del Consell ha donat llum verda així mateix a l'aprovació inicial del reglament intern del funcionament del consell de majors, que té com a objectiu promoure la participació i la col·laboració de les persones majors en les competències atribuïdes al Consell de Formentera i promoure polítiques que tendeixin a una participació major i més plena de les personis majors en la vida social, cultural, econòmica i política. Es tracta d'un òrgan col·legiat de caràcter assessor, consultiu i propositiu.

Un altre punt que s'ha acordat per unanimitat són els festius de l'illa de Formentera per a l'any 2024. Concretament seran el 25 de juliol, dia de Sant Jaume, i el 3 de desembre, dia de Sant Francesc.

S'ha aprovat també per unanimitat una pròrroga del Pla Estratègic de Subvencions per al que queda de 202,3 mentre s'elabora un nou per al 2024 i 2025. S'aprova per unanimitat.

Així mateix s'ha aprovat la proposta de nomenaments de representants del Consell en els òrgans propis del Consell i d'altres administracions públiques amb l'abstenció de l'oposició.

 

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE