• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per a promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per a l'any 2023

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per a promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per a l'any 2023

Publicació BOIB de la proposta d’aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al grup esportiu Espalmador (esdeveniments)

posam-horizontal-color

escoles esportives municipals

caib esports

valors esport logo