• Català
  • Castellano
  • English
Areas General Services Economy and Treasury El Consell Insular de Formentera donarà finalment ajudes al lloguer de l'habitatge per valor de 52.140 euros

El Consell Insular de Formentera donarà finalment ajudes al lloguer de l'habitatge per valor de 52.140 euros

La Junta de Govern del Consell Insular de Formentera ha aprovat finalment ajudes al lloguer de l'habitatge per valor de 52.140 euros corresponents a l'any 2022, pràcticament el doble de les que s'havien concedit de manera inicial.

En total, s'han presentat 81 sol·licituds per rebre ajudes públiques al lloguer, de les quals 59 s'han denegat, 21 s'han acceptat i una està pendent que l'interessat presenti determinada documentació.

Totes les ajudes seran per un import de 2.640 euros, a excepció d'una que serà de 1.320 i una altra que ascendirà a 660 euros.

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat
impostos_cobro_cast

Agència Tributària de les Illes Balears

Wifi Formentera

Revista Formentera més propera

Agència Tributària

Ministerio de Economía y Hacienda

Política Regional - Inforegio