• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Premsa Hemeroteca Urbanisme i Ordenació del Territori El Consell de Formentera sol·licita un Pla d’Excel·lència Turística per al nucli des Pujols valorat en 13.630.000 €

El Consell de Formentera sol·licita un Pla d’Excel·lència Turística per al nucli des Pujols valorat en 13.630.000 €

aplaexcelencia_webEl president del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer, i el conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell, es desplacen aquest dijous a Madrid per a reunir-se amb el secretari d’Estat de Turisme, Joan Mesquida, per tal de sol·licitar un Pla d’Excel·lència Turística per al nucli urbà des Pujols.

La necessitat d’acollir-se a aquest Pla d’Excel·lència recau en un creixement desestructurat del nucli urbà des Pujols al llarg dels anys, el què ha provocat quantitat de problemes d’aparcament en el vial interior i en conseqüència greus problemes de trànsit i la inexistència d’espais que generin la circulació de vianants. La falta de planejament urbanístic ha provocat la carència de definició entre les diferents classificacions de sòl, així com la impossibilitat d’obtenir i executar els serveis necessaris.

Per tots aquests motius, des del Consell Insular de Formentera es té l’objectiu de revitalitzar el poble turístic per excel·lència de Formentera mitjançant la execució d’un llistat d’actuacions valorades en 13.630.000 euros, així com altres que ja han finalitzat.

Les actuacions executades i que han redundat en una millora del poble són la peatonalització del passeig del Mar, que va propiciar la eliminació de la circulació rodada i la millora dels serveis existents, així com la semipeatonalizació del carrer Xaloc, restringida a la circulació de veïns i locals comercials.

Les actuacions en vies d’execució són el soterrament de l’aparcament de superfície de la plaça Europa, previst d’acabar-se a finals d’any i que eliminarà la circulació rodada convertint la plaça en el nou centre d’activitats i la semipeatonalizació del carrer Rocaplana, que té com a objectiu promoure la circulació de vianants.

Així mateix, la creació de la via perimetral des Pujols, desviarà el trànsit rodat de l’interior del nucli, crearà un aparcament lineal en superfície en tota la seua longitud i formarà un passeig de vianants-mirador sobre el Parc Natural.
 
El creixement que suposa la via, que serà de baixa densitat, permetrà l’obtenció de terrenys on poder situar els equipaments que necessita el nucli, a més de la creació d’una nova façana cap a la resta de l’illa i el Parc Natural que potenciarà la seua imatge paisatgística.

Finalment, les actuacions previstes en el Pla d’excel·lència, que contribuiran a revitalitzar aquest nucli urbà i a la creació d’una nova façana, són les següents:

ACTUACIÓ 1
Recuperació d’espais interiors d’illa i reconversió en recorreguts de vianants públics. Millora dels serveis de subministrament i millora del mobiliari urbà.
Actuacions: Demolició de murs intermedis i paviments existents. Soterrament de línies existents. Formació de xarxes de subministrament. Pavimentació en un sol nivell suprimint barreres arquitectòniques. Col·locació de mobiliari urbà.
Superfície: 3.750 m2
Pressupost: 1.310.000 €

ACTUACIÓ 2
Semipeatonalizació dels carrers Espalmador i Miramar per tal de recuperar la totalitat de la secció del carrer i permetre la compatibilitat de l’ús de vianants amb una via de servei per a locals i residencials.
Actuacions: Demolició de voreres i calçada existents. Soterrament de línies existents. Formació de xarxes de subministrament. Pavimentació en un sol nivell suprimint barreres arquitectòniques. Creació de vial de servei mitjançant pilons. Col·locació de mobiliari urbà.
Superfície: 4.800 m2
Pressupost: 1.680.000 €

ACTUACIÓ 3
Construcció d’equipaments sense volum construït amb previsió d’aparcaments soterrats
Actuacions: Construcció de soterranis per a aparcaments i serveis. Construcció d’equipaments en superfície.
Superfície: 6.400 m2
Pressupost: 3.200.000 €

ACTUACIÓ 4
Construcció d’equipaments amb previsió d’aparcaments soterrats
Actuacions: Construcció de soterranis per a aparcaments i serveis. Construcció d’equipaments.
Superfície: 7.900 m2
Pressupost: 3.950.000 €

ACTUACIÓ 5
Neteja del sotabosc de massa boscosa. Creació de recorreguts de vianants públics. Creació de sistema d’il·luminació de baix impacte i col·locació senyalització i mobiliari.
Actuacions: Neteja de sotabosc. Col·locació de recorreguts de vianants mitjançant passarel·les de fusta sobre el terreny. Col·locació de sistema d’il·luminació de baixa intensitat evitant la contaminació lumínica. Col·locació de senyalització i mobiliari.
Superfície: 34.900 m2
Pressupost: 3.490.000 €

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat