• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Media Newspaper library Urbanism and Territory planning Inici de les obres de la circumval·lació des Pujols

Inici de les obres de la circumval·lació des Pujols

variantespujols_webEl president del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer, juntament amb el conseller d’Infraestructures, Bartomeu Escandell i el coordinador d’obres, Francesc Ribas, han presentat avui l’inici de les obres de la circumval·lació des Pujols, una infraestructura que pal·liarà la majoria de problemes d’aquest nucli urbà.

El creixement desestructurat del nucli urbà des Pujols al llarg dels anys ha provocat quantitat de problemes d’aparcament i en conseqüència greus problemes de trànsit i la inexistència d’espais que generin la circulació de vianants.

Aquest projecte és una demanda històrica per part de la ciutadania de Formentera, que s’ha contemplat amb un impacte visual mínim. Constarà d’un vial de 600 metres de longitud en dos sentits de circulació i amb dos carrils de 3.5 metres cadascun, aparcaments laterals, carril per a bicicletes i un passeig per a vianants de 6 metres, en contacte amb el sòl rústic, que actuarà a mode de transició amb el nucli urbà.

Aquest vial estarà connectat amb dos rotondes d’entrada i sortida. La primera des de la carretera de la Savina a l’alçada del dipòsit d’aigua potable i la segona a la carretera que ve de Sant Ferran, per l’Avinguda Miramar a la cruïlla de l’edifici Mirada II. La circumval·lació des Pujols connectarà amb la xarxa de carrers del nucli i inclourà tots els serveis del sòl urbà.

Aquesta infraestructura donarà cabuda a 267 aparcaments en superfície, fet que evitarà la congestió de trànsit a l’interior del poble. La superfície que ocupa la circumval·lació és fruit dels convenis urbanístics que s’han pogut signar amb els propietaris, una vegada aprovada la revisió de les NS i el Pla Territorial Insular el 2010. El total de sòl públic cedit al Consell de Formentera per poder ubicar-hi infraestructures, en torn als 12000 m2 en superfície, representa un 66% d’aprofitament per a l’administració i un 33% d’aprofitament per als propietaris.

El pressupost d’aquesta actuació és de 2.848.460,53 euros, adjudicada a l’empresa Tragsa, i amb un termini d’execució fins al 7 maig de 2012, just abans de començar la temporada turística.

La circumval·lació des Pujols és fruit del conveni de col·laboració entre el Consell de Formentera i el Ministeri de Foment per al finançament de les inversions i actuacions a desenvolupar a l’illa de Formentera al llarg de les anualitats pressupostàries de 2009 a 2014. Aquest conveni suposa una inversió per a Formentera de 13,4 milions.

Altres actuacions contemplades dins d’aquest conveni són l’execució de la rotonda d’accés a l’Hospital de Formentera, ja finalitzada, així com les dos variants de Sant Francesc, concretament a la zona est i a l’avinguda Vuit d’Agost, la de la part oest de Sant Ferran i el condicionament de la carretera de la Savina—es Pujols, que estarà acabada a final d’any.

Gràcies a aquesta línia de col·laboració entre les dos institucions, Formentera està aconseguint per primera vegada que les administracions mostrin sensibilitat a la situació d’insularitat i dèficit que ha patit l’illa històricament, i aconsegueixi millores importants a Formentera.

Pla de Millores des Pujols
Així mateix, recordam que el Consell de Formentera va sol·licitar a la Secretaria d’Estat de Turisme la possibilitat d’acollir-se a la línia d’ajudes del Fons Financer de l’Estat per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques (FOMIT) per tal d’executar un Pla de reconversió o modernització integral del nucli des Pujols, que comprèn una sèrie d’actuacions de millora dins el nucli per valor de 13.630.000 euros.

 

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat