• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Media Newspaper library Urbanism and Territory planning El Consell Insular de Formentera informa de l’enderrocament d’una construcció il·legal al seu terme municipal

El Consell Insular de Formentera informa de l’enderrocament d’una construcció il·legal al seu terme municipal

enderrocament_webEl Consell Insular de Formentera ha procedit a l’enderrocament d’una construcció il·legal. El promotor va ser denunciat inicialment el 18 de desembre del 2007 pels efectius de la Policia Local per la construcció d’una edificació de 45m2 que no comptava amb la preceptiva llicència municipal. L’obertura de l’expedient exigia el restabliment de la legalitat urbanística, però en tractar-se d’una parcel·la altament protegida, no podia ser legalitzada, per la qual cosa es va aprovar l’enderrocament en la sessió plenària del 25 de juny de 2010, amb els vots a favor de GxF i PSOE i les abstencions del PP i el GUIF.

Aquesta construcció es trobava a l’àrea de la pujada de la Mola, una zona estrictament protegida, catalogada com a Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) i Xarxa Natura 2000 (LIC i ZEPA) i per la Llei d’espais naturals de 1991.

El propietari s’ha fet càrrec de les totes les despeses d’enderrocament, així com de la pròpia redacció del projecte d’execució, que s’aprovà en comissió de govern el 16 de novembre de 2010. En data 31 d’octubre d’enguany, la propietat va  informar al Consell que s’havien conclòs totalment els treballs d’enderrocament, seguint allò establert en l’Expedient de Disciplina Urbanística iniciat. Paral·lelament, s’ha iniciat un expedient sancionador en data 28/09/2011 per un Decret de Presidència que estableix una sanció de 4.809,64 euros que representa el 50% del valor de la construcció executada.

Aquest és el segon enderrocament de construccions il·legals dut a terme al municipi de Formentera en els darrers dotze mesos. A darrers de l’any 2010 el Consell va enderrocar una edificació de 90m2 a la zona de Sant Francesc.

El període de tramitació d’expedients de disciplina urbanística és llarg però efectiu i el Consell Insular de Formentera lluita per fer complir la llei en una matèria tan sensible com és la preservació del nostre territori.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat