• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Sala de Premsa Hemeroteca Benestar Social La Conselleria de Benestar Social impulsa el programa de formació amb alternança

La Conselleria de Benestar Social impulsa el programa de formació amb alternança

Aquest programa pilot a Formentera formarà a 10 alumnes en un ofici, amb la possibilitat d’incorporar-se al món laboral.
La conselleria de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Formentera ha començat avui el programa anomenat Formació amb Alternança, impulsat amb la col.laboració del Govern Balear i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
Aquesta Formació amb Alternança consisteix en ensenyar un perfil professional a joves  d’entre 16 i 29 anys, preferentment amb càrregues familiars, residents a l’illa de Formentera i inscrits al SOIB com a demandants de feina.
Els joves hauran d’estar motivats per aprendre un perfil professional, pel que es posaran a disposició dels serveis tècnics del Consell de Formentera per aprendre habilitats en camps com el manteniment de edificis, la brigada d’obres, electricitat, fontaneria o feines relacionades amb el departament de Medi Ambient.
Amb un total de 40 hores setmanals, distribuïdes entre formació teòrica i pràctica, els 10 joves participants en aquest programa formatiu adquiriran una primera base per incorporar-se al món laboral o bé continuar la seva formació professional, ja que principalment seran joves sense experiència dins aquest sector.
Es tracta  d’un programa pilot a Formentera d’una durada de 6 mesos, en el què els joves rebran una remuneració de 717 euros aproximadament i en el què es durà a terme un itinerari educatiu individualitzat atenent a les necessitats de cadascun.
Aquest programa formatiu es complementa amb els programes Alter i Pise, que tenen com a objectiu fomentar la educació de joves amb problemàtiques dins l’àmbit social o educatiu. Recordem que el programa Alter té com a objectiu  crear Unitats Formatives Alternatives en règim d’escolaritat compartida i que manifestin interès per una formació més pràctica i funcional vinculada al món professional i laboral.
Així mateix, el programa Pise és un programa dirigit a solucionar problemes relacionats amb l’educació, amb una intervenció socioeducativa més global i atenent al conjunt de les dimensions socials, familiars, personals i educatives de l’alumnat (treball en equip, saber dialogar, saber resoldre conflictes, treballar hàbits, etc...). Els dos programes estan dirigits a alumnes de 14 a 16 anys.
Amb la posada en pràctica d’aquests tres programes formatius, el total d’alumnes participants a Formentera és de 21 (8 sol·licituds al programa PISE,  3 cursant el progama Alter i 10 iniciant formació amb alternança).
El pressupost per a portar a terme aquest programa és de 85.000 euros.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

Wifi  Formentera