• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Social welfare Creació de dos grups de treball per a la millora de l'oci nocturn dirigit als adolescents

Creació de dos grups de treball per a la millora de l'oci nocturn dirigit als adolescents

La reunió de la Xarxa Socioeducativa va tenir molt bona acceptació i s’han identificat les dos primeres problemàtiques de l’illa.

La reunió que va tenir lloc ahir a la tarda entre les entitats, institucions i organismes que treballen en l’àmbit dels menors per a la creació de la primera Xarxa Socioeducativa a l’illa de Formentera, va tenir molt bona acceptació entre prop de les 20 persones participants.

El resultat d’aquesta primera reunió va encaminar-se cap a la identificació de les possibles problemàtiques presents a Formentera i les solucions que haurien d’adoptar-se, d’acord amb les necessitats que requereixen d’una actuació més prioritària.

D’aquesta manera, es varen crear dos grups de feina per a determinar possibles solucions a la manca d’oci nocturn per als adolescents de l’illa, amb un rang d’edat d’entre 12 i 16 anys, i a la manca d’espais polivalents per als menors del nucli urbà de Sant Ferran.

Aquestes són les temàtiques que requereixen d’un pla d’actuació més urgent, pel que les comissions creades en aquest respecte, formades per les APAS, la tècnica de Joventut del Casal de Joves, 1 delegat representant dels alumnes de l’IES Marc Ferrer i professionals de la conselleria de Benestar Social, treballaran amb intensitat per presentar un document concloent d’aquí a dos mesos, com a màxim.

Els responsables de la conselleria de Benestar Social han proposat, de manera provisional, augmentar les festes organitzades al Casal de Joves, que fins ara es celebren un cop al mes,  així com disposar d’u espai major i un monitor esportiu per als menors del poble de Sant Ferran.

La presència del tècnic expert en xarxes socioeducatives va aportar una gran riquesa a la reunió, donada la seva experiència de més de 10 anys. Aquesta persona es troba a disposició de la conselleria de Benestar Social i Joventut per a qualsevol orientació per a la posada en marxa de la primera Xarxa Socioeducativa de Formentera.

Recordem que la creació d’aquesta xarxa està orientada a la interdependència de finalitats socials i educatives com l’adaptació a les realitats locals, la metodologia de treball per  plantejar-se projectes realistes i viables i  l’aprenentatge de manera conjunta entre tots els sectors implicats al món del menor i de la educació.

Formentera, a  26 de Gener de 2010

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat