• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Media Newspaper library Urbanism and Territory planning Rehabilitació dels camins de Formentera de manera tradicional

Rehabilitació dels camins de Formentera de manera tradicional

El clima i la geografia de Formentera determinen l'estat de les articulacions de la nostra illa, que, a causa de l'afluència de pluges, requereixen d'un manteniment periòdic.
Respecte d'aquesta qüestió, la conselleria d'Infraestructures, juntament amb el Consorci Formentera Desenvolupament, disposen d'una brigada encarregada del manteniment de camins amb el mètode tradicional, composada per un equip de 4 persones, que treballen gràcies a l'adquisició de nova maquinària industrial, valorada per un import de 300 mil euros.
Per tal de determinar les actuacions prioritàries, els serveis tècnics del Consell de Formentera han elaborat 2 projectes tècnics per a l'arranjament de 17 camins rurals, entre els quals destaquen el Camí d’es Brolls,  de 4.340,36 m o el Camí de s’Estufador, a la Mola, amb la rehabilitació de 2.924,69 metres.
En total es rehabilitaran 16 quilòmetres de camins de terra, amb el sistema tradicional, conservant tots els elements patrimonials que els envolten i caracteritzen, com les parets de pedra seca o les pendents.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat