• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Media Newspaper library Presidency El Consell de Formentera aprova la externalització dels Serveis de Recaptació a la Agència Tributària de Balears

El Consell de Formentera aprova la externalització dels Serveis de Recaptació a la Agència Tributària de Balears

La sessió plenària d’avui ha aprovat aquesta, entre altres qüestions d’importància per l’illa

Aquest matí ha tingut lloc la sessió plenària del Ple del Consell de Formentera en el qual s’han aprovat qüestions importants per l’illa com la delegació de competències a l’Agència Tributària de les illes Balears, la creació de l’arxiu d’Imatge i So de Formentera o l’aprovació inicial de la Mesa de Qualitat Turística, entre altres punts.

En primer lloc, s’ha aprovat per unanimitat la delegació de competències respecte a la recaptació dels recursos tributaris i de qualsevol altre ingrés de dret públic municipal a la Agència Tributària de les Illes Balears, el què millorarà els canals de interrelació entre els serveis administratius i el ciutadà, sobretot coincidint amb la propera obertura de la Oficina d’Atenció Ciutadana de Formentera (OAC).

Seguidament, s’ha procedit a debatre l’aprovació inicial del Reglament d’Organització i Funcionament  de la Policia Local, que ha estat aprovat per majoria absoluta amb el vot a favor del Grup Independent i l’abstenció del Partit Popular. Aquest reglament té per objecte establir les normes bàsiques de funcionament i els principis bàsics d’actuació del Cos de la Policia Local de Formentera, i ha estat elaborat seguint segons l’establert en la Llei de Forces i Cossos de Seguretat, i les normes que la desenvolupen  i ha comptat amb la supervisió dels Serveis Jurídics del Consell de Formentera.

La seguretat i la dotació d’equipament i infrastructures del cos de la Policia Local  ha estat una de les prioritats de l’equip de govern des de l’inici de la legislatura.  Amb les noves dependències, l’augment dels efectius i la millora dels serveis, l’aprovació d’aquest reglament de funcionament era un dels últims esforços pendents per proporcionar un bon servei a la ciutadania.

Pel que fa a les al·legacions interposades per part de les empresa UTE Giref i la Unió General de Treballadors als Pressupostos 2010, s’ha aprovat desestimar aquests  recursos per majoria absoluta, amb l’abstenció dels dos partits de la oposició.

Recordem que la empresa UTE Giref, que gestiona el pla de Residus de les Pitiüses,  reclama que els costos que suposa el trasllat de residus de Formentera a Eivissa no estan contemplats a l’exercici pressupostari 2010. A aquest respecte, el Consell de Formentera ha informat que està en negociacions amb el Govern Balear per a solucionar aquesta qüestió, que no garanteix els mateixos drets que la resta de ciutadans de les Illes Balears.

L’aprovació per majoria absoluta de la Taula de Qualitat Turística, amb l’abstenció del PP i del GUIF, suposarà disposar d’un òrgan que ajudi a donar un millor servei als turistes i als ciutadans de Formentera, una millora la relació qualitat-preu i la creació d’un distintiu que permeti diferenciar els establiments que treballen en la filosofia de la millora contínua.

La creació d’aquesta taula ve determinada per la implantació d’un sistema de Qualitat a l’illa de Formentera (SICTED), que requereix d’ una cooperació conjunta entre els diferents sectors, tant públics com privats, amb la finalitat d’establir uns objectius de qualitat arreu de l’illa.

Així mateix, s’han aprovat per unanimitat les encomanes de gestió al Consell d’Eivissa pel programa de vacances d’estiu i el programa d’esport escolar, a més de la creació de l’arxiu d’Imatge i So. Per a la execució de l’encomana de gestió del programa de vacances d’estiu, el Consell de Formentera  abonarà al Departament de Política Esportiva i Lleure del Consell Insular d’Eivissa, la quantitat de 5.066,25 €. El pressupost  per a l’execució del programa d’esport escolar és de 42.000 €.

Pel que fa a la creació de l’arxiu d’Imatge i So, es constitueix amb la voluntat de recollir i conservar el patrimoni documental, sonor i bibliogràfic d’importància històrica per a l’illa de Formentera. L’objectiu essencial és el de la localització, la recuperació, la protecció, la recerca, l’estudi i la difusió de documents d’imatge i so com a constitutius del patrimoni històric insular, amb la finalitat de conservar, engrandir i difondre el seu patrimoni cultural.

La gestió d’aquest arxiu depèn del departament de patrimoni del Consell Insular de Formentera, que ha nomenat a una tècnica per a la seva gestió. Les seccions de l’Arxiu d’Imatge i So comprenen fotografia i postals, filmoteca general, cartells i elements publicitaris, documents sonors, produccions i edicions de l’AISE i Biblioteca d’especialitat. Així mateix, l’arxiu inclourà en la seva programació la realització d’activitats culturals, didàctiques, científiques i de difusió en general.

Finalment, una  altre de les qüestions aprovades per majoria absoluta, amb l’abstenció dels dos partits de la oposició, ha estat la designació dels quatre representants del Consell Insular de Formentera per a formar part de la Comissió Tècnica Interinsular de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars per al Traspàs de Funcions i Serveis.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat