• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Press Room Newspaper library Presidency Aprovació inicial de les 2ones Normes de Planejament Urbanístic per Formentera

Aprovació inicial de les 2ones Normes de Planejament Urbanístic per Formentera

L’acord d’enviar una nova sol.licitut per una delimitació costanera justa per Formentera, ha estat aprovada per unanimitat

Aquest matí ha tingut lloc el Ple del Consell de Formentera, en el qual s’han aprovat qüestions de gran rellevància per l’illa, com l’exercici pressupostari per a l’any 2010, les noves Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic que regiran l’illa de Formentera en els propers anys i l’acord de sol·licitar una delimitació costanera justa per Formentera.    

Es tracta d’una de les sessions plenàries més importants pel que fa a aquest any 2009, en la què l’aprovació del Pressupost 2010, amb l’abstenció del Partit Popular i el vot en contra del Grup Independent, suposa un període de forta inversió per Formentera.

El tercer pressupost elaborat per l’actual equip de govern, continua amb el fort ritme inversor iniciat el 2008 en matèria social, esportiva i d’infrastructures. Les actuacions més destacades són la realització d'obres de millora a quasi tots els pobles de Formentera, l’inici de les vies perimetrals d’Es Pujols i a la zona escolar de Sant Francesc, la construcció del Centre Gabrielet,  així com la dotació d’ infrastructures i l’embelliment del nucli urbà d’Es Caló.

Un pressupost de quasi 32 mil.lions d’euros que suposa una rebaixa de la despesa corrent, la no pujada d’impostos en un any de contínua recessió econòmica, la consolidació del Consell de Formentera i l’aposta per la inversió en línies generals.

Pel que fa a l’inici del debat sobre la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic, s’ha  produït un recés per a dialogar sobre el dret de votació d’alguns representants polítics, afectats pel Pla Territorial Insular. Finalment, sota el plantejament d’interés general, dictat pels serveis jurídics del consell, la decisió de formar part de la taula de debat ha quedat en mans de cadascún dels representants polítics, amb la no participació de dos membres de la oposició.

D’aquesta manera, s’ha procedit a l’aprovació per majoria absoluta del futur instrument urbanístic i territorial bàsic per a regular el creixement de l’illa de Formentera, amb l’abstenció del GUIF i el vot en contra del PP. A partir de la seva aprovació inicial, es disposa d’un termini d’informació pública de 60 dies, pel que es té la previsió d’aconseguir l’aprovació definitiva, amb el consens de totes les forces polítiques, per al mes de juliol de 2010.

El nou document ha recollit un total de 60 suggeriments des del passat 12 de desembre de 2008.  El nou Pla Territorial Insular per a l’illa de Formentera recull per primera vegada el catàleg de béns patrimonials en sòl rústic i defineix els béns a protegir  als centres urbans de Sant Francesc, Sant Ferran i el Pilar de la Mola, qualificats com a conjunts històrics per la Llei de Patrimoni.

D’aquesta manera, la revisió de les Normes Subsidiàries suposarà una eina urbanística de regulació, així com la protecció de tot el patrimoni artístic, cultural i arquitectònic.

Seguint en la línea per part de l’equip de govern del Consell de Formentera, de millorar els serveis i les infrastructures, l’actual PTI contempla les vies perimetrals de Sant Francesc, Es Pujols i Sant Ferran, que constituiran el límit entre sòl rústic i urbà.

L’objectiu és la creació d’infrastructures, la dotació d’equipament i mobiliari urbà, així com el manteniment i la nova creació d’espais verds.  Així mateix, destaca la creació d’una Comissió Tècnica Assessora, que seria l’equivalent a la Comissió de Patrimoni, així com l’aposta per a treure el trànsit dels nuclis urbans, i aconseguir així uns pobles social i comercialment més vius.

Des de l’equip de govern del Consell de Formentera, s’espera iniciar una línea de consens amb tots els partits de la oposició per tal d’arribar a una aprovació definitiva consensuada per tots. En aquest respecte, el conseller d’Urbanisme, Bartomeu Escandell, ha ressaltat que “es tracta d’un document pensat en el benefici general de Formentera i els seus ciutadans, i que per aquest motiu han d’estar fetes amb el màxim consens possible”.

Finalment, s’ha aprovat per unanimitat sol.licitar una nova delimitació costanera justa per Formentera davant la Demarcació de Costes i el Ministeri de Medi Ambient. En aquesta causa, tant el Consell de Formentera, com els grups polítics de la oposició i la Plataforma d’afectats, treballen en la mateixa línea per aconseguir un traçat adeqüat a la realitat formenterera.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

Wifi  Formentera