• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Premsa Hemeroteca Urbanisme i Ordenació del Territori L’herència de l'antic PTI d'Eivissa i Formentera

L’herència de l'antic PTI d'Eivissa i Formentera

consell2013 webArran de la controvèrsia pública sorgida respecte a determinades obres que es duen a terme a la zona de Punta Gavina a Formentera el Consell Insular de Formentera informa els ciutadans i ciutadanes del següent:

L’any 2007 a l’Ajuntament de Formentera hi havia en tràmit 19 expedients de noves edificacions ubicades a zona ANEI que varen quedar suspesos de tramitació pel decret 1/2007 aprovat pel Govern de les Illes Balears. Aquests 19 projectes ubicats a zona ANEI i presentats fins a l’any 2007, s’havien fet en base a la normativa aplicable i en vigor en aquells moments que no era altre que el PTI d’Eivissa i Formentera aprovat pel PP a l’antic Consell d’Eivissa i Formentera, a l’any 2005.

El Pla Territorial d’Eivissa i Formentera permetia aleshores l’edificació de parcel·les de 35.000 m2. El que suposava que es poguessin construir fins a 600 m2 en cas de parcel·les de 50.000 m2 o superiors.
El Consell de Formentera aprovà definitivament el nou Pla Territorial Insular de Formentera en setembre de 2010, rebaixant els paràmetres edificatoris en aquestes zones i deixant edificar només per motius hereditaris, per evitar així l’especulació amb aquest tipus de terrenys, així com declarar inedificables les zones incloses, a més a més, dins la Xarxa Natura 2000.

Aquest planejament va incloure en la seva disposició transitòria, sempre des del rigor tècnic i jurídic emparat pels assessors de la institució en aquest camp, per respecte a la legalitat, els drets dels ciutadans i el bé públic, tant els expedients que havien quedat suspesos per la tramitació de les pròpies normes com aquells suspesos pel Decret-llei 1/2007, de suspensió dels expedients afectats per ANEI. En aquesta disposició es va rebaixar l’edificabilitat fins a 400 m2 com a màxim, i tal com marca la llei, només per a aquestos expedients que estaven en tràmit a l’any 2007, abans de l’entrada en vigor del decret 1/2007, reduint significativament els paràmetres d’edificabilitat, així com, per altra banda, donant seguretat jurídica als administrats, principi bàsic de la funció pública.

Aquesta disposició afecta 19 expedients afectats per ANEI, no només els quatre que han transcendit públicament i el Consell els ha gestionat tots amb transparència i subjecció a dret i legislació. Les Normes de Formentera han complit escrupolosament el que determinava el Decret-Llei 1/2007 del Govern Balear perquè ha fixat les noves condicions dins ANEI i ha creat un règim transitori per aquelles sol·licituds en tràmit.

El Consell de Formentera, sense negar l’impacte que aquestes construccions representen per al territori, davant la impossibilitat de denegar les llicències ha actuat per mitigar els impactes que aquestes construccions haguessin tengut en cas d’haver-se mantengut els paràmetres edificatoris anteriors, reubicant també la zona de construcció a llocs més retirats de la línia de costa i de menor visualització, així com fent-los complir amb un estricte pla d’integració paisatgística.
Dins de les possibilitats legals i normatives de les que disposa el Consell Insular de Formentera, ha complit la llei tramitant aquells expedients que estaven en tràmit avançat, abans de la suspensió de procediments decretada pel Govern Balear a l’any 2007 i a la vegada obligar a adaptar aquests projectes als paràmetres de la nova normativa urbanística de Formentera, molt més restrictiva que la anterior, així el Consell de Formentera vetlla per a la conservació del nostre territori i per a rebaixar d’una manera significativa i efectiva els possibles impactes negatius que poden tenir les noves construccions sobre el nostre paisatge.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat