• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Premsa Hemeroteca Urbanisme i Ordenació del Territori El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears desestima el recurs de Sunway contra el PTI de Formentera

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears desestima el recurs de Sunway contra el PTI de Formentera

punta primaLa Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, ha notificat la sentència 00382/2014, amb data de 8 de juliol, per la qual desestima el recurs del demandant Sunway S.L contra l'aprovació del Pla Territorial Insular de Formentera (PTI), el 27 d'octubre de 2010.

En concret la demanda feia referència a una unitat d'actuació de Punta Prima. Sunway S.L reclamava els mateixos paràmetres edificatoris anteriors, ja que les noves Normes Subsidiàries són més restrictives que la normativa anterior. El demandant Sunway S.L havia argumentat que el PTI eren “arbitràries” i que s'havien fet amb “abús de poder”.

Davant aquestes acusacions, el Tribunal ha argumentat que “a l'administració li correspon, tot atenent a l'evolució social i al desenvolupament econòmic de la ciutadania, adoptar el model territorial i urbanístic sobre el qual s'ha d'assentar la població del seu territori”, diu la sentència, que continua afirmant que “per aquest motiu la potestat de planejament urbanístic és discrecional”.

El Tribunal argumenta que aquesta discrecionalitat no evita que hagi d'haver-hi “un control” i compliment procedimental i normatiu, però que en el cas de les Normes Subsidiàries aquest procés s'ha seguit de manera adequada, motiu pel qual “desestima”, el recurs presentat per Sunway S.L.

El conseller d'urbanisme del Consell de Formentera Bartomeu Escandell ha recordat que “l'objectiu del Pla Territorial Insular de Formentera era definir l'ús del territori per preservar-lo, mirant sempre per l'interès general”.

El conseller ha manifestat que “interessos particulars afectats han recorregut legítimament les normes aprovades, però el Consell ha treballat per fer prevaldre l'interès general i estem contents perquè aquestes sentències són importants per fer compatibles l'ús turístic existent en aquesta zona en particular amb la preservació mediambiental i la limitació del creixement”.

Bartomeu Escandell espera que “aquestes sentències demostren que el treball de l'equip de govern i dels serveis tècnics ha estat rigorós”.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat