• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Press Room Newspaper library Urbanism and Territory planning La Conselleria d’Urbanisme bonificarà el 75% de l’impost de contrucció de béns patrimonials

La Conselleria d’Urbanisme bonificarà el 75% de l’impost de contrucció de béns patrimonials

Aquesta ajuda econòmica té com a objectiu incentivar als ciutadans a mantenir les estructures tradicionals
La conselleria d’Economia, Urbanisme, Territori i Habitatge del Consell Insular de Formentera ha anunciat avui que bonificarà el 75% de l’Impost de Construcció a totes aquelles obres de nova edificació o rehabilitació d’elements patrimonials com parets de pedra seca, aljubs, pous, façanes, entre d’altres béns etnològics.
Amb aquesta reducció, els interessats només hauran de sufragar un 25% dels costos de l’impost de la construcció i/o rehabilitació d’aquests béns patrimonials, amb l’objectiu de fomentar la conservació d’elements característics de l’illa de Formentera i incentivar als ciutadans a mantenir les estructures tradicionals.
L’impost que grava les obres de construcció és del 3’5%, percentatge que s’aplica sobre el pressupost final, pel que la bonificació del 75% constitueix una reducció molt significativa per als ciutadans.
Aquest incentiu econòmic està a disposició de tothom a la conselleria d’Urbanisme del Consell de Formentera i  es complementa amb la ja existent línia d’ajudes que ofereix el Consorci Formentera Desenvolupament per a la millora i conservació de l’entorn rural.
Les subvenciones atorgades pel CFD es destinen a la construcció i/o rehabilitació de parets de pedra seca, l’arranjament de camins, el soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques i la rehabilitació de pous, molins, cisternes i aljubs.
La línea de protecció i conservació dels elements patrimonials de Formentera per part d’aquest equip de govern, fa que s’incrementin els ajuts per a la seva rehabilitació i nova construcció, i aconseguir configurar així, una Formentera amb els serveis del segle XXI i l’arquitectura rústica i tradicional que la caracteritza, tal com es coneixia antany.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

Wifi  Formentera