• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Media Newspaper library Urbanism and Territory planning L’equip redactor de les Normes Subsidiàries atendrà als particulars fins el proper 12 de febrer

L’equip redactor de les Normes Subsidiàries atendrà als particulars fins el proper 12 de febrer

Aquest document d’Avanç es troba en període d’exposició pública per atendre les peticions d’informació i recollir suggerències de cara a una aprovació definitiva
La conselleria d’Urbanisme del Consell Insular de Formentera ha anunciat avui que a partir del proper dijous 21 de Gener i durant les 3 properes setmanes, cada dijous i divendres, l’equip redactor de les Normes de Planejament Urbanístic de l’illa de Formentera atendrà a la gent en totes aquelles qüestions relaciones amb el futur instrument urbanístic i territorial bàsic per a regular el creixement de l’illa de Formentera.
Recordem que les segones Normes Subsidiàries de Formentera vàren ser aprovades en sessió plenària el passat 10 de Desembre, i des de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears el 12 de Desembre, es troben en període d’exposició pública fins el 12 de Febrer.
Aquesta documentació podrà ser consultada en els serveis de la Conselleria d’Urbanisme, Territori i Habitatge, prèvia cita, de les 9.00 fins a les 14.30 hores els dijous i els divendres fins el 12 de febrer. Així mateix, la documentació podrà ser consultada a través d’internet, accedint a la pàgina web www.formentera.es.
El nou document ha recollit un total de 60 suggeriments des del passat 12 de desembre de 2008. El nou Pla Territorial Insular per a l’illa de Formentera recull per primera vegada el catàleg de béns patrimonials en sòl rústic i defineix els béns a protegir  als centres urbans de Sant Francesc, Sant Ferran i el Pilar de la Mola, qualificats com a conjunts històrics per la Llei de Patrimoni.
L’equip de govern del Consell de Formentera té com a objectiu  convidar a la gent a informar-se d’aquest document marc, per tal de recollir el màxim nombre de suggerències i qüestions que portin a una aprovació definitiva amb transparència i amb una representativitat òptima.
D’aquesta manera, la conselleria  d’Urbanisme anima a la gent a participar en la revisió de les Normes Subsidiàries, una eina urbanística de regulació que es configurarà com el nou marc normatiu  i suposarà la protecció de tot el patrimoni natural, cultural i arquitectònic de Formentera.

CALENDARI D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Dijous 21 i Divendres 22 de Gener
Dijous 29 i Divendres 30 de Gener
Dijous 4 i Divendres 5 de Febrer
Dijous 11 i Divendres 12 de Gener

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat