• Català
  • Castellano
  • English
Pla Insular de Gestió del Patrimoni Cultural

Pla Insular de Gestió del Patrimoni Cultural 2022-2023

patrimoni

L’article 99 de la 12/1998 de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, estableix que els plens dels consells insulars han d’aprovar, cada dos anys, un pla d’objectius sota el nom genèric de Pla Insular de Gestió del Patrimoni Històric, document que ha de servir per establir el conjunt d’actuacions i prioritats de l’acció pública destinades a ordenar i facilitar les tasques preventives, la intervenció, la conservació i la difusió del patrimoni històric.

En compliment d’aquest article, el Ple del Consell Insular de Formentera, va aprovar el Pla Insular de Gestió del Patrimoni Cultural de Formentera

Xarxa de Biblioteques

Institut d'Estudis Baleàrics

Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera