• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Perfil del Contractant Històric de licitacions C07/2016 Negociat sense publicitat Subministrament plaques de senyalitzacio de rutes verdes

C07/2016 Negociat sense publicitat Subministrament plaques de senyalitzacio de rutes verdes

C07/2016 Negociat sense publicitat Subministrament plaques de senyalitzacio de rutes verdes

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

Nomenament Mesa

Acta de constitució de la mesa de contractació

Acta de la segona reunió (21 d'abril de 2016)

Acta de la tercera reunió (4 maig de 2016)

Acta de la quarta reunió (4 maig de 2016)