• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Normativa municipal Reglaments

Reglaments

Clicau en el nom per descarregar els arxius (PDF):

Reglament de la Comissió d'Ordenació i Promoció Turística del Consell Insular de Formentera

Estatuts del Patronat Municipal de Cultura
Reglament del Fòrum Socio-Cultural i de la Immigració

Reglament del voluntariat social
Reglament del voluntariat de protecció civil
Reglament d’usos lingüístics del Consell Insular de Formentera
Reglament de participació ciutadana
Reglament del servei de transport en taxi
Reglament del servei d’ajuda a domicili
Reglament Escola de Vela
Reglament de règim intern del Centre de Serveis Socials del Consell Insular de Formentera
Reglament de la Comissió Insular Assessora d'Artesania del Consell Insular de Formentera
Reglament Orgànic del Consell Insular de Formentera
Reglament d'ús del "Skatepark"
Reglament de règim intern de la Escoleta
Reglament d'ús Centre "Gabrielet"
Reglament dús de la sala d'exposicions "Ajuntament Vell"
Reglament Centre de Dia

Reglament del Consell de participació de les dones de Formentera
Reglament de l'ens de gestió audiovisual
Reglament d'ús de la marca garantia Això és Mel
Reglament del Consell de caça de Formentera

Reglament per a la regulació de les activitats de temps lliure infantil i juvenil
Reglament de la marca Producte Fet a Formentera
Ordenança reguladora de l'àrea de mercat pagès i de l'àrea d'artesania del Centre Antoni Tur "Gabrielet"
Reglament d'ús del Centre d'Esports Naùtics del Consell Insular de Formentera
Reglament de la Junta local de seguretat del municipi de Formentera
Reglament d'organització i funcionament del Consell d'entitats de Formentera

Reglament de funcionament i composició de la comissió tècnica insular de biblioteques i arxius del Consell Insular de Formentera
Reglament de funcionament de la Comissió Específica d'Arqueologia del Consell Insular de Formentera
Reglament regulador de les cerimònies d’acolliments civils del Consell Insular de Formentera i de creació del seu Registre administratiu
Reglament regulador i creació del Consell de participació de la Infància i Joventut de Formentera
Reglament d'ús i de règim intern de l'estacionament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols
Reglament de funcionament del centre administratiu i cultural polivalent “Casa del poble de la Mola"

Reglament regulador del procediment per a la creació i adjudicació de llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera
Reglament d'organització i funcionament de la junta local de protecció civil i emergències del Consell Insular de Formentera i comitè assessor
Reglament del servei de xarxa wi-fi al terme municipal de Formentera
Reglament d’organització i Funcionament del Consell Escolar de Formentera
Reglament per a la gestió de servei públic per a l'explotació i ús de les zones d'estacionament del Parc Natural de ses Salines

Reglament regulador del servei públic de recollida i de transport dels residus sòlids urbans, neteja viària, manteniment de les zones verdes i neteja de platges i de l’ús de les instal·lacions municipals de residus de l’illa de Formentera
Reglament intern del Servei de prevenció, extinció d'incendis i salvament del Consell Insular de Formentera (bombers)
Reglament del parc de patinantge Skate Park

Reglament d’ús de l’Espai Cultural de Sant Ferran

Reglament d'Organització i funcionament de la Mesa de Negociació de matèries comunes del personal laboral i funcionari del Consell Insular de Formentera

 

 

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE