• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Acció Social Cultura Comencen les actuacions a can Ramon

Comencen les actuacions a can Ramon

inici actuacions can ramon fotoEl Consell de Formentera ha iniciat les actuacions a la parcel·la de can Ramon per assegurar l’edificació i condicionar la parcel·la. “Una empresa externa ha iniciat les feines de desbrossament de la parcel·la, retirada de fems i neteja tant a l’interior com a l’exterior dels immobles, posteriorment s’apuntalarà l’edifici i es tancarà la parcel·la”, segons ha explicat la consellera de Patrimoni, Susana Labrador. Aquestes feines, encomanades a Tragsa, per un import de 29.990,82 €, permetran accedir amb seguretat a aquest indret i poder realitzar els estudis corresponents.

Futur museu etnogràfic
Recordem que la parcel·la on es troba la casa i l’aljub de can Ramon ha set adquirida pel Consell Insular de Formentera amb la previsió que la casa, una vegada restaurada, “pugui acollir les diferents col·leccions museogràfiques relacionades amb l’etnografia (tant de titularitat pública com privada) que en aquests moments tenim a Formentera”, segons ha detallat la consellera.

Can Ramon figura dins el catàleg del patrimoni cultural de Formentera i té un grau de protecció C. És una casa tradicional pagesa, de més grans dimensions del que era habitual, amb una dedicació a l'agricultura i ramaderia que quasi es podia qualificar d'explotació industrial, vinculada entre altres coses a l’elaboració del vi, segons recull el catàleg. L’aljub vinculat a la mateixa casa també és element d’arquitectura tradicional, amb grau de protecció A.

La cronologia exacta de la casa encara està per definir, com a molt moderna dataria de la segona part del segle XIX, però hi ha construccions que podrien ser del segle XVIII.

Ara, el Consell Insular de Formentera ha encarregat uns estudis a la Universitat Politècnica de València i a una especialista en arqueologia que permetran obtenir informació detallada de l’estat actual de les edificacions, de les seves patologies, de la seva evolució constructiva i de la seva història. Aquests coneixements imprescindibles han de servir de base per enfocar adequadament el projecte de restauració de la casa i del seu entorn, segons la consellera de Patrimoni.

Xarxa de Biblioteques

Institut d'Estudis Baleàrics

Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera