• Català
  • Castellano
  • English
Aprovació definitiva de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera

Aprovació definitiva de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera, relativa a la redelimitació dels conjunts històrics de Sant Francesc Xavier, Sant Ferran de ses Roques i el Pilar de Mola

- Resolución de 24 de octubre de 2017, del Consejo Insular de Formentera (Illes Balears), referente a la redelimitación de los bienes de interés cultural, en la categoría de conjuntos históricos, de Sant Francesc Xavier, Sant Ferran de Ses Roques y El Pilar de la Mola.

- Correcció d’error de l’anunci núm. 10919 en la seva versió castellana publicat al BOIB núm. 122 de 5 d’octubre de 2017, titulat “Complement i explicació de la publicació oficial de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera de dia 29 de setembre de 2017, d’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 2 del Pla Territorial Insular – Normes Subsidiàries de Formentera relativa a la redelimitació dels Conjunts Històrics de Sant Francesc Xavier, Sant Ferran de ses Roques i el Pilar de la Mola; i publicació de tot el que es deriva d’aquesta modificació puntual”

- Complement i explicació de la publicació oficial de l'acord del Ple del Consell Insular de Formentera de dia 29 de setembre de 2017, d'aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 2 del Pla Territorial Insular - Normes Subsidiàries de Formentera relativa a la redelimitació dels conjunts històrics de Sant Francesc Xavier, Sant Ferran de ses Roques i el Pilar de Mola; i publicació de tot el que es deriva d'aquesta modificació puntual

- Anunci en el BOIB

- Anunci d'aprovació definitiva

- Annex 1. Tràmit ambiental

- Annex 2. Memòria justificativa

- Annex 3. Memòria de participació pública i tràmit d’informes d’altres administracions

- Annex 4. Memòria justificativa sobre la proposta de delimitació dels Conjunts Històrics elaborada per l’Àrea de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Formentera.

- Annex 5. Tipologies edificatòries dels Conjunts

- Annex 6. Documentació gràfica modificada

- Annex 7. Documentació gràfica no modificada

- Correcció d’error de l’anunci núm. 10919 en la seva versió castellana publicat al BOIB núm. 122 de 5 d’octubre de 2017

 

Urbanisme i Ordenació del Territori

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat