• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Mobilitat Mobilitat trànsit rodat a la xarxa viaria de l’illa de Formentera

Mobilitat trànsit rodat a la xarxa viaria de l’illa de Formentera

Carretera-reduxEl Consell de Formentera, a través de l'àrea de Mobilitat, informa que del 3 al 15 d'agost de 2017, moment de màxima demanda a la xarxa viària de Formentera, es va dur a terme una campanya de treball de camp a les carreteres de l’illa per a fer un recompte de vianants, bicicletes, motocicles, cotxes i usuaris d'autobusos i taxis per conèixer el tipus de mobilitat existent a l'illa de Formentera i el nombre d'usuaris.

Les dades obtingudes s’han contrastat amb les de la campanya feta l’any 2009 per veure quina ha estat l’evolució de la mobilitat a l’illa, donant per resultat un notori creixement del trànsit en la quasi totalitat de les vies mesurades.

De fet, en Intensitat Mitjana Diària (IMD), sols el tram PM-820-2 entre es Pujols i ses Illetes ha experimentat un lleuger descens del 4%, mentre que la resta de trams han comptabilitzat augments que van des del 2 al 26% d’incidència de trànsit rodat, essent la variant PM-820-2 entre la Savina, es Pujols i Sant Ferran el tram on s’han registrat uns increments més moderats, amb 5%, 2%, -4% i 7%, i la carretera a Cala Saona la zona amb més pressió de trànsit acumulada, amb el 26% de pujada.

Així mateix, la PM-820, que travessa l’illa des de la Savina fins a la Mola, té també creixements destacables en hora punta que arriben al 23% en alguns dels punts, amb xifres d’ocupació que superen el seu límit de capacitat teòrica entre la Savina i es Caló de Sant Agustí. El tram de la PM-820-01 de Sant Francesc a la cruïlla del restaurant es Cap registra pujades del 14% i 19% i els trams de la PM-820 que van d’es Caló a la Mola i la zona de Maryland tenen un augment del 10% de trànsit.

En comparació al 2016, el passat 2017 la població de residents a Formentera ha augmentat un 8% i el nombre de vehicles censats, dels quals un terç són motocicletes, un 3,5%. A això cal afegir-hi en estimació unes 8000 motos de lloguer i 2000 cotxes. La mitjana de vehicles per miler d’habitants s’eleva a Formentera als 675 veh/Mhab, gairebé 200 punts més que la mitjana estatal, que es xifra en 479 veh/Mhab.

Ens trobareu a:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear

Federació Balear de Motonàutica