• Català
  • Castellano
  • English
Proposicions aprovades dels grups polítics de l'oposició