• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Tablón de anuncios Bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d'una borsa de veterinaris/es, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

Bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d'una borsa de veterinaris/es, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

Bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d'una borsa de veterinaris/es, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del
Consell Insular de Formentera

Recursos Humanos

Nos encontrarás en:
pl. Constitució, 1
tel. 971 32 10 87
Sant Francesc
rrhh@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

horariosbarcas_baix1
rss_formentera_1