• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Acció Social Patrimoni El Consell destina 250.000 euros per a subvencions de patrimoni cultural a la convocatòria de 2020

El Consell destina 250.000 euros per a subvencions de patrimoni cultural a la convocatòria de 2020

foto 2020 pedra seca2El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Patrimoni, informa que al BOIB d'ahir 6 de juny s'ha publicat la convocatòria per a subvencions per a intervencions en béns del patrimoni cultural, per rehabilitar parets de pedra seca i per soterrar línies elèctriques i/o telefòniques existents a Formentera. La quantitat destinada enguany per aquestes ajudes és de 250.000 euros i la data límit per sol·licitar les ajudes és el dia 31 de juliol. A més, s'hi podran presentar les actuacions autoritzades des de l'1 de gener de 2019.

La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha animat als ciutadans de l'illa que puguin accedir a aquestes ajudes a participar en la convocatòria d'enguany. “Aquesta convocatòria és una injecció econòmica important que afavoreix la conservació, la preservació i la revalorització del nostre patrimoni i en definitiva de la nostra idiosincràsia com a illa”, ha assenyalat la consellera.

Raquel Guasch també hi ha subratllat que l'objectiu d'aquestes ajudes és que els formenterers i formentereres “se sentin recolzats per l'administració quant a la conservació i rehabilitació i que vegin aquests elements com un valor afegit i amb la corresponsabilitat de protegir-los”.

Béns del patrimoni cultural
A aquesta convocatòria d'ajudes es poden presentar les actuacions i intervencions en béns del patrimoni cultural com les actuacions de restauració, conservació, consolidació i rehabilitació en elements declarats bé d'interès cultural (BIC) o bé catalogat (BC), així com en aquells que es trobin inclosos en el Catàleg i en l'Inventari del patrimoni cultural de Formentera, sempre que dites actuacions suposin una millora i una posada en valor del bé.

Els imports en les ajudes van en funció de la protecció i la intervenció i poden arribar fins a un 90% del pressupost de la intervenció, amb un màxim de 50.000€ en béns catalogats BIC; fins al 60% del pressupost, amb un màxim de 30.000€ en béns amb protecció B; fins al 50% del pressupost, amb un màxim de 25.000€ en béns amb protecció C i fins a un 40% del pressupost de la intervenció, amb un màxim de 15.000€ en béns de l'inventari.

Rehabilitació de parets de pedra seca
Respecte a la rehabilitació de parets de pedra seca, les ajudes són per reparacions de murs que es duguin a terme amb els materials i les tècniques tradicionals, així com la substitució de parets de blocs de formigó —o altres materials poc adequats— per parets de pedra seca realitzada d'acord amb la tècnica tradicional. La quantitat subvencionada va des dels 27€/m a 90€/m dependent de la ubicació i característiques de les parets.

Soterrament de línies aèries
Finalment, les ajudes pel soterrament de línies aèries es refereixen a obres destinades a soterrar traçats aeris de línies elèctriques (de mitja tensió, centres de transformació, xarxes de distribució de baixa tensió i derivacions individuals) i de telèfon. Se subvencionarà a raó de 45€/m, amb un import màxim de 60.000€ i sempre que no se superi el 60% del pressupost d'execució definit en el projecte tècnic.

Les sol·licituds per a aquestes ajudes es poden presentar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, carrer Ramon Llull núm. 6 o de manera telemàtica, a través de l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana (OVAC), a la qual es pot accedir des de la pàgina web del Consell Insular de Formentera.

7 de juny de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Xarxa de Biblioteques

Institut d'Estudis Baleàrics

Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera