• Català
  • Castellano
  • English
Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 4 del Pla Territorial Insular de Formentera. Text i documentació gràfica refosa – 2020 (vigent) I. Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 4 del Pla Territorial Insular de Formentera

Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 4 del Pla Territorial Insular de Formentera

Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 4 del Pla Territorial Insular de Formentera.

  1. Correcció d'error de l'anunci núm. 5058 en la seva versió catalana publicat al BOIB núm. 110 de 18 de juny de 2020, titulat "Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 4 del Pla Territorial Insular de Formentera, a propòsit d'actualitzar les determinacions d'aquest instrument, corregir diversos errors i modificar una sèrie de determinacions de l'ordenació urbanística (acord del Ple del Consell Insular de data 25 de febrer de 2020). Publicació com a text refós"

  2. Publicació al BOIB de l'aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 4 del Pla Territorial Insular de Formentera, a propòsit d'actualitzar les determinacions d'aquest instrument, corregir diversos errors i modificar una sèrie de determinacions de l'ordenació urbanística (acord del Ple del Consell Insular de data 25 de febrer de 2020). Publicació com a text refós.
     
  3. Text refós 2020
     
  4. Documentació gràfica refosa 2020:

 

 

 

Urbanism and Territory planning

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat