• Català
  • Castellano
  • English
Espais visitables Patrimoni arqueològic Cap de Barbaria I, II i III

Cap de Barbaria I, II i III (jaciments prehistòrics)

El cap de Barbaria constitueix una zona geogràfica que durant l'edat del bronze antic i mitjà (entorn del 1600-1000 aC) va arribar a estar densament poblada. Mostra d'això són la vintena de jaciments d'aquesta cronologia, dels quals se n'han excavat tres. Cap de Barbaria II és el més extens, una estructura de planta complexa formada per diferents àmbits adossats uns als altres i que adopten diversos tipus de forma corbada: cercles, semicercles, de ferradura o d'el·lipsi. Sembla ser que la compartimentació d'aquest tipus de construcció obeïa a una qüestió d'usos de l'espai: àrees d'habitatge, de treball o de resguard d'animals. Cap de Barbaria I i III, per la seua banda, són construccions de planta més simple.

Com arribar-hi:
Cap de Barbaria I (mapa)
Cap de Barbaria II (mapa)
Cap de Barbaria III (mapa)

Cap de Barbaria Cap de Barbaria Cap de Barbaria