• Català
  • Castellano
  • English
Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 del Pla Territorial Insular de Formentera, a propòsit de la seua adaptació als articles 103 i 104 i la Disposició Transitòria segona de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.

Aprobación inicial de la modificación puntual núm. 5 del Plan Territorial Insular de Formentera, a propósito de su adaptación a los artículos 103 y 104 y la Disposición Transitoria segunda de la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Islas Baleares

Aprobación inicial de la modificación puntual núm. 5 del Plan Territorial Insular de Formentera, a propósito de su adaptación a los artículos 103 y 104 y la Disposición Transitoria segunda de la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Islas Baleares.

  1. Aprobación inicial de la modificación núm. 5 del Plan Territorial Insular de Formentera, a propósito de su adaptación a los arts. 103 y 104 y la DT 2.ª de la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Islas Baleares. Sometimiento a información pública
  2. Memoria justificativa
  3. Anexo: informe tècnico agronòmico

Urbanismo y Ordenación del Territorio

Nos encontrarás en:
plaza de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat