• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Medi Ambient El Consell retira 186 vehicles abandonats durant els anys 2020 i 2021

El Consell retira 186 vehicles abandonats durant els anys 2020 i 2021

foto 2021 retirada vehiclesEl Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que durant l’any passat i el primer trimestre de l’any 2021 s’han retirat de la via pública i de terrenys privats 186 vehicles abandonats. Aquesta feina es desenvolupa amb la col·laboració de la Policia Local de l’illa. A més, en aquest temps s’han descontaminat un total de 263 vehicles que es trobaven al centre de descontaminació (CAT) de Ca na Negreta.

El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha assenyalat que “des de l’any passat s’ha intensificat i millorat el procediment, per intentar reduir un problema que s’hi havia estès els últims anys a Formentera”. El conseller ha recordat que “l’abandonament de vehicles tant a la via pública com a terrenys privats és un focus important de contaminació mediambiental i paisatgística”. Sanz ha convidat als propietaris que “quan tenguin un vehicle que el volen donar de baixa només han d’acudir a l’àrea de gestió de residus des Cap o trucar a Ca na Negreta al 971 575118”.

Sancions i procediment de retirada
A més, des de l’àrea de Medi Ambient s’han iniciat enguany un total de 81 procediments sancionadors per abandonament de vehicles. Normalment, es tracta de sancions greus o molt greus, segons el que estableix l’ordenança municipal i les quanties poden oscil·lar entre 751 € a 1.500 € si són greus, i 1.500 € a 3.000 € si són molt greus.

En el cas dels vehicles abandonats, els tècnics de Medi Ambient segueixen un protocol d’actuació, en què un cop s’ha localitzat el vehicle, es posa un adhesiu de vehicle abandonat (tasca realitzada conjuntament per la Policia Local i l’àrea de Medi Ambient). Una vegada exhaurit el termini d’un mes amb el vehicle identificat a la via pública o en un terreny privat, si el seu estat no fos d’abandonament, la persona propietària ha de comunicar-ho i mobilitzar el vehicle. En cas contrari, s’entendrà com abandonat i es retirarà. Llavors s’aixeca acta de denúncia i es retira el vehicle a les dependències municipal ubicat a l’abocador des Cap.

Les persones propietàries poden sol·licitar en qualsevol moment de la tramitació retirar ells mateixos el seu vehicle de les dependències, abonant les despeses d’estada i de grua. Finalment, un cop transcorregut el termini establert per l’ordenança d’estada a guàrdia es procedeix a la seva descontaminació al centre CAT.

27 d’abril de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

conselleria_mediambient_1

Formentera neta, naturalmet gràcies a valtros

Xarxa Natura de les Illes Balears

Punt d'Informació Ambiental

Balears Life Posidonia

platges cat baix