• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Tauler d'anuncis Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local del Consell Insular de Formentera mitjançant el procediment ordinari (2/12/2021)

Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local del Consell Insular de Formentera mitjançant el procediment ordinari (2/12/2021)

Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local del Consell Insular de Formentera mitjançant el procediment ordinari (2/12/2021)

Annex IV

Temari Ordenances

BOE 10/12/2021

Sol·licitud d'inscripció en procés selectiu

Resolució presidència aprovació llistat provisional aspirants admesos i exclosos (18/01/2022)

Acta 1/2022 de constitució de tribunal i dates de les proves (2/02/2022)

Acta 1/2022 de constitució de tribunal i dates de les proves (9/02/2022)

Resolució Presidència aprovació llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos (04/02/2022)

Acta 2/2022 de realització de les proves físiques (09/02/2022)

Acta 3/2022 de la segona i tercera prova (10/02/2022)

Acta 4/2022 de la quarta prova (11/02/2022)

Acta 5/2022 de correcció del 1er i 2n exercici de la segona prova (16/02/2022)

Acta 6/2022 de correcció de la 3ra prova, resultats prova psicotècnica i convocatòria obertura de sobres (17/02/2022)

Acta 7/2022 d'obertura de sobres i publicació resultats provisionals (23/02/2022)

Acta 8/2022 revisió exàmens i llista definitiva d'aspirants (10/03/2021)

Acta 9/2022 llista definitiva aspirants (10/03/2021)

Resolució Presidència aprovació llistat aspirants superat proves i sol·licitud de documentació (11/03/2022)

Recursos Humans

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1