• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Announcements Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d'una borsa d'Auxiliars sociosanitaris, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d'una borsa d'Auxiliars sociosanitaris, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

Convocatòria concurs de merits per la creació d'una borsa d'Auxiliars sociosanitaris

Model de declaració responsable de veracitat de dades i documents adjunts

Instància sol·licitud (indicar a inscripció borsa auxiliars sociosanitaris)

Resolució Presidencia llistat provisional aspirants admenos i que han d'esmenar documentació (dp 28/07/2022)

Resolució Presidencia llistat definitiu aspirants admesos i exclosos (15/09/2022)

Acta 1 selecció concurs-mèrits borsa auxiliars sociosanitariss - SET 2022 (26/09/2022)

Revisió de mèrits d'auxiliar sociosanitari (30/09/2022)

Human resources

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1