• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Tauler d'anuncis Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d'una borsa d'administratius, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del consell insular de formentera.

Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d'una borsa d'administratius, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del consell insular de formentera.

Convocatòria concurs de merits per la creació d'una borsa d'Administratius/es

Model de declaració responsable de veracitat de dades i documents adjunts

Instància sol·licitud (indicar a inscripció borsa administratius/ves)

Resolució presidència aprovació llistat provisional aspirants admesos i exclosos al concurs de merits Administratius (04/10/2022)

Recursos Humans

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1