• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Announcements Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de cuiners-es, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del consell insular de formentera.

Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de cuiners-es, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del consell insular de formentera.

Convocatòria concurs de merits per la creació d'una borsa de Cuiners/es

Model de declaració responsable de veracitat de dades i documents adjunts

Instància sol·licitud

Resolució Presidència llistat provisional aspirants que han d'esmenar documentació (08/08/22)

Human resources

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1