• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Tauler d'anuncis Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’operaris-es polivalents, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera.

Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’operaris-es polivalents, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera.

Convocatòria concurs de merits per la creació d'una borsa d' Operaris/es Polivalents

Model de declaració responsable de veracitat de dades i documents adjunts

Instància sol·licitud

Resolució presidència llistat provisional aspirants admesos (03/08/22)

Resolució presidència aprovació llistat definitiu, nomenament tribunal i data d'entrevistes borsa operaris/es polivalents (17/10/2022)

Acta 1 selecció concurs-mèrits borsa operari polivalent - SET 2022 (27/10/2022)

Acta 2 selecció concurs-mèrits borsa operari polivalent - SET 2022 (02/11/2022)

Recursos Humans

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1