• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Announcements Bases de la convocatòria per a cobrir, amb caràcter definitiu i pel sistema de lliure designació, la plaça de cap de la Policia Local del CIF

Bases de la convocatòria per a cobrir, amb caràcter definitiu i pel sistema de lliure designació, la plaça de cap de la Policia Local del CIF

Convocatòria plaça de cap de la Policia Local del CIF

Model de declaració responsable de veracitat de dades i documents adjunts

Decret de Presidència aprovació llistat provisional d'aspirants admesos (28/09/2022)

Instància sol·licitud (indicar a inscripció cap de la Policia Local)

Decret presidència adjudicacio plaça de Cap de Policia Local (10/11/2022)

 

 

Human resources

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1