• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Promoció, Ordenació turística i Activitats econòmiques Formentera presenta el projecte d'execució de la xarxa de sanejament des Ca Marí per ser finançat amb fons de l'ITS

Formentera presenta el projecte d'execució de la xarxa de sanejament des Ca Marí per ser finançat amb fons de l'ITS

El Consell de Formentera ha presentat a la convocatòria del Pla Anual de l'Impuls del Turisme Sostenible per al període del 2023 el projecte d'execució de la xarxa de sanejament des Ca Marí. Segons la vicepresidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, els projectes presentats a l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) són molt importants per l´illa ja que "permeten tenir un finançament extraordinari per dur endavant projectes com el sanejament des ca Marí, que a més de ser molt important i demandat per els veïns i veïnes de la zona, també disminuirà la utilització dels emissaris contribuint així a l´agenda 2030 i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), en concret el relacionat amb aigua neta i sanejament".

Aquest projecte permetrà dotar a aquest nucli turístic d'un sistema de clavegueram que enviï les aigües brutes a l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Formentera perquè puguin ser depurades i finalitzin en la bassa de reg on es puguin tornar a fer servir per regar els camps de l'illa i tancar el cicle de l'aigua, segons ha afegit el conseller d'Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell.

El pressupost d'adjudicació de les obres és d'1.500.000 €. El Consell de Formentera es farà càrrec del 16 % (250.000 €) i ha demanat que el 84 % restant (1.250.000 €) es financi amb fons de l'ITS. El termini d'execució consta de tres fases, en tres anualitats, els hiverns de 2022-2023 i de 2023-2024.

1. Fase «zero», d'adquisició de terrenys, prevista per a les anualitats 2022, amb un cost de 250.000 euros.
2. Primera fase, de canalització dins el nucli, prevista per a les anualitats 2023, amb un cost de 500.000 euros.
3. Segona fase, de bombeig i resta de la canalització, prevista per a l'anualitat de 2024, amb un cost de 500.000 d'euros.

Cal recordar que el Consell de Formentera ha mantengut diverses reunions amb l'Associació de veïns des Ca Marí en les quals ambdós han coincidit en la necessitat de dotar el nucli turístic d'un sistema de clavegueram que permeti enviar les aigües brutes del nucli a l'EDAR de Formentera per tancar el cicle de l'aigua fent se servir mitjançant la bassa de reg d'aigües terciaris per regar els camps de Formentera.

Per poder desenvolupar el "Projecte d'execució de la xarxa de sanejament municipal de l'àrea d'assentament (AMR) des Ca Marí a Formentera. Fase I" s'ha hagut de fer una modificació puntual número 6 del Pla Territorial Insular (PTI) de Formentera per canviar la qualificació dels terrenys on anirà ubicat la impulsió.

Amb aquest projecte s'aconseguiran els següents objectius que persegueixen els projectes finançats amb fons de l'ITS com ara:

- Mitigació i adaptació al canvi climàtic: la substitució dels materials existents, per uns materials més eficients i sostenibles. Evitarem fuites, embussos i permeabilitat amb les aigües de pluja, així com realitzar la connexió al bombeig general per arribar a l'EDAR de Formentera i després a la bassa de reg per ser reaprofitada pel sector primari de l'illa.
- Economia blava sostenible, biodiversitat marina i ciències del mar: la millora de la qualitat de les aigües residuals i el seu aprofitament faria disminuir la quantitat d'aigua sortint de l'emissari protegint així la biodiversitat marina.
- Economia circular: la bassa de reg de Formentera preveu que pugui abastir-se de les aigües residuals, i tancar així el cercle de l'aigua a la nostra illa i disminuint el consum d'aigua provinent de la dessaladora i a la mateixa vegada disminuint l´aigua vessada a la mar pels emissaris. Perquè això sigui possible, cal que l'aigua que arribi a la bassa sigui de bona qualitat, i millorant la bassa de reg estarem beneficiant el sector econòmic primari local i el producte local i fet a Formentera.


8 de setembre 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Fires i Mercats d'Artesania

Reb Bio. Turisme Ornitològic

Passió per Formentera

Web oficial de Turisme (www.formentera.es)