• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Announcements Bases que regiran el concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de tècnics/iques d'igualtat, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell insular de Formentera

Bases que regiran el concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de tècnics/iques d'igualtat, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell insular de Formentera

Nota informativa d'errada material a l'anterior base de la convocatòria del BOIB de tècnic/ques d'igualtat núm. 122, de data 17 de setembre de 2022

Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de tècnics/iques d'igualtat, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell insular de Formentera (29/09/2022)

Model de declaració responsable de veracitat de dades i documents adjunts

Instància sol·licitud (indicar a inscripció borsa tècnic/ques d'igualtat)

Resolució Presidencia llistat provisional persones aspirants admeses, que han d'esmenar documentació i excloses (22/03/2023)

BOTO CONVOCA 02

Protocol assetjament

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE